طرح درس روزانه چهارم ابتدایی سال 99-1400 تمامی دروس

طرح درس روزانه چهارم ابتدایی
طرح درس روزانه چهارم ابتدایی

 

طرح درس روزانه چهارم ابتدایی در لیست زیر نام تمام طرح درس ها ۴ دبستان  را نام برده ایم

تمام این فایلهای موجود در یک فرمت ورد و قابل ویرایش سال جدید طرح درس ۹۸-۹۹ می باشند

این پکیچ درس روزانه شامل تعداد بیش از ۹۰ فایل می باشد که در فایل زیپ در سایت دانشکده ها برای شما آماده کرده ایم

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود تمام طرح درس روزانه چهارم ابتدایی

طرح درس روازنه ریاضی چهارم ابتدایی

این طرح درس روزانه ریاضی چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس ملی آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی
 • طرح درس روزانه ضرب عدد در کسر صفحه ۳۸ و ۳۹
 • طرح درس روزانه ضرب عدد در کسر صفحه ۴۰ و ۴۱
 • طرح درس روزانه ارزش مکانی عددهای اعشاری
 • طرح درس روزانه ضرب و تقسیم فصل سوم
 • طرح درس روزانه عدد اعشاری
 • طرح درس روزانه اعداد والگوها
 • طرح درس روزانه جمع و تفریق کسر صفحه ۳۲ و ۳۳
 • طرح درس روزانه جمع و تفریق کسر صفحه ۳۰ و ۳۱
 • طرح درس روزانه عددنویسی صفحه ۴ و ۵
 • طرح درس روزانه عددنویسی صفحه ۶ و ۷
 • طرح درس روزانه ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳
 • طرح درس روزانه آشنایی با ارزش مکانی اعداد ۴ رقمی
 • طرح درس روزانه شناخت کسرها
 • طرح درس روزانه محاسبه تقریبی
 • طرح درس روزانه کسر صفحه ۲۳ تا ۲۵
 • طرح درس روزانه آشنایی با کسرهای منفصل و کسر صفر
 • طرح درس روزانه محاسبه تقریبی صفحه ۵۷ تا ۵۹
 • طرح درس روزانه آشنایی با ضرب دوعدد
 • طرح درس روزانه الگوها
 • طرح درس روزانه ماشین ورودی – خروجی (ماشین حساب )
 • طرح درس روزانه عدد نویسی – میلیون
 • طرح درس روزانه حل مسئله
 • طرح درس روزانه تساوی کسرها

طرح درس روزانه علوم چهارم ابتدایی

23 May 2020

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)