برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبیر 98

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبیر سال ۹۸

برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر 98-99 تکمیل شده

کاملترین برنامه سالانه طرح  تدبیر ۹۸ مدیر ابتدایی و معاونان ابتدایی در فضای مجازی

تدوین شده براساس اخرین بخشنامه ویرایش جدید توسط مجری برتر برنامه تدبیر

  • فرمت فایل word و قابل ویرایش(متناسب جهت پیوست در سایت همگام)

  • فرم های تکمیل شده برنامه سالانه(فرم ۲) براساس ساحت ها ی سند تحول(دو مورد)

  • فرم های تکمیل شده خود ارزیابی(فرم ۶) براساس ساحت ها ی سند تحول

  • فرم های تکمیل شده تقویم اجرایی(فرم ۳) براساس ساحت ها ی سند تحول

  • فرم های خام جدول شماره ۴ براساس ساحت ها سه مرحله

  • فرم های خام جدول شماره ۵ براساس ساحت ها

  • نمونه ابلاغ کامل شده برنامه تدبیر جهت صدور برای معلمین و کارکنان

تعداد صفحات)کلیه فال  ۲۰۰ صفحه word(هر فایل مجزا)

لینک خرید برنامه تدبیر

طرح تدبیر 98-99

کلیپ کوتاهی از یک نمونه فایل جهت اطمینان و مشاهده شما همکاران(این کلیپ از یک نمونه فایل می باشد)

چکیده برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبیر سال۹۸ باتوجه به تغییرات جدید

از آنجا كه دستيابي به مراتبي از حيات طيبه غايت تعليم و تربيت در سند تحول بنيادين مي باشد و اين مراتب با توجه به ابعاد مختلف وجودي و نيازهاي فردي و اجتماعي در شش ساحت طبقه بندي شده است ، در برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبیر سال۹۷-۹۸ نيز كليه فعاليت ها و اقدامات مدرسه بايد در جهت ساحت هاي شش گانه و غايت تعليم و تربيت باشد.
بنابراين تربيت دانش آموزان به صورت جامع و متوازن در تمام ساحت ها با تحقق اهداف دوره تحصيلي دنبال مي شود و هدف هاي دوره تحصيلي ملاك اصلي انجام فعاليت ها و اقدامات در مدرسه خواهد بود. براي انجام نظامند و منسجم امور مدرسه مطابق با سند كه درسطوح مختلف زير نظام هايي را مشخص نموده است نيز بايد مدرسه زير نظام هاي مختلف و مجموعه فرايند ها را به صورت هدفمند سازماندهي نمايد و راهكارهاي سند كه تعيين كننده ي انواع فعاليت ها و اقدامات خواهند بود را در هر زير نظام مورد توجه قرار گيرد.

نتیجه دستیابی به این امر:

از اين رو در جدول ذيل ساحت ها به عنوان مبناي اهداف و ملاك اصلي زير نظام ، چارچوب نظامند كردن فعاليت ها و راهكارهاي سند در نظر گرفته شده است.اين جدول با استفاده از مباني نظري سند ، راهكارهاي سند تحول بنيادين، مصوبه شوراي عالي در زمينه اهداف دوره تحصيلي و برنامه هاي زير نظام ها تنظيم شده است .تلاش گرديده تا براي مديران ساعي مدارس مباني فعاليت ها و اقدامات مهيا شود تا با استفاده از آنها بتوانند متناسب با نيازها ، اولويت ها ، امكانات و منابع و ساير شرايط مدرسه اقدامات مناسبي پيش بيني نمايد.

توضیحاتی راجع به برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبیر سال۹۸-۹۹:

*جدول تکمیل شده فرم ۶ جدید ویرایش ۱۳۹۸

ساحت ها و امتیازات
ساحت تعليم و تربيت اعتقادي ،عبادي و اخلاقي حداکثرامتياز۴۹
ساحت اجتماعي سياسي حداكثر۴۹ امتياز
ساحت علمي فناورانه حداكثر۴۲ امتياز
ساحت تربیت زیستی بدنی حداكثر۴۲ امتياز
ساحت زيبا شناختي وهنري حداكثر ۲۸ امتياز
ساحت اقتصادي و حرفه اي حداكثر۳۵ امتياز
فرا ساحتي
حداكثر۵۶ امتياز
امتیاز کل فرم ۳۰۱

*جدول عملیاتی شماره ۲ فرم برنامه سالانه ویرایش  ۱۳۹۸

جدول تکمیل شده ساحت تعليم و تربيت اعتقادي ،عبادي و اخلاقي
جدول تکمیل شده ساحت اجتماعي سياسي
جدول تکمیل شده ساحت علمي فناورانه
جدول تکمیل شده ساحت تربیت زیستی بدنی
جدول تکمیل شده ساحت زيبا شناختي وهنري
جدول تکمیل شده ساحت اقتصادي و حرفه اي
جدول تکمیل شده فرا ساحتي

*تقویم اجرایی (فرم۳)

جدول تقویم اجرایی خاص برنامه سالانه تدبیر

براساس فعالیت های روز ماه سال

این تقویم خاص و برای این برنامه تدوین شده است

*جدول شماره ۴ : خام نمونه فرم پیشنهادی خود ارزیابی مسئولین

مرحله ی اول مرحله ی دوم مرحله ی سوم مرحله ی چهارم مرحله ی پنجم مرحله ی ششم

ساحت-فرایند-فعالیت-میزان پیشرفت در انجام اقدام مورد نظر

بسیار خوب-خوب-متوسط-ضعیف-انجام نشده

*جدول شماره ۵ بازدید های بیرونی

موانع و مشکلات اجرا راهکارهای پیشنهادی

اقدامات انجام شده در مدرس

نقات قوت و ضعف

*پوشه بندی مستند سازی سال جدید

توضیحات ابتدای برنامه نیز عمومی می باشد شامل

مقدمه برنامه توضیحات و چیستی برنامه
تکمیل مشخصات فیزیکی مدرسه
تکمیل مشخصات همکاران و پرسنل
جدول نمودار های قبولی دانش آموزان
جدول نقاط ضعف

*با اطمینان دانلود نمایید پشتیبانی ۲۴ ساعته نویسنده برنامه و مدیر سایت با مشخصات ذیل جهت پرسش پاسخ تلفن تماس ۰۹۰۳۷۰۱۰۹۵۹ ایمیل drsifile@yahoo.com

*در تلگرام و سروش به ادرس drsifile@ پیامک بزنید همچنین کانال کشوری آموزش تدبیر ما به ادرس amuzeshtadbir@  می باشد

لینک خرید برنامه سالانه و تقویم اجرایی (بعد از دانلود یک لینک مستقیم به شما می دهد..یک لینک ایمیل می شود..یک لینک ما تلگرام میکنیم)

5 Dec 2019