نمونه سوال استخدامی علوم تربیتی آموزش و پرورش با جواب pdf

نمونه سوال استخدامی علوم تربیتی آموزش و پرورش با جواب pdf

نمونه سوال استخدامی علوم تربیتی آموزش و پرورش با جواب

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ رشته علوم تربیتی و رشته های مرتبط

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش با جواب

رشته های

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی

علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی

علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنماي تحصیلی

کودکیاري گرایش مربی کودك

کودک یاری - هنرآموز کودکیاری


برای رشته هایی که نمونه سوالات آنها در سایت قرار نگرفته بزودی سوالات عمومی و جزوات تخصصی با پاسخ تشریحی درج خواهد شد

این محصول دارای 2 بخش زیر است

1- نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ

2- نمونه سوالات تخصصی استخدامی علوم تربیتی و کودکیاری با پاسخ تشریحی یا مجموعه جزوات تخصصی علوم تربیتی و کودک یاری برای استخدامی آموزش و پرورش

دروس عمومی شامل موارد زیر است

1 – کامپیوتر و فنّاوري اطلاعات - مهارتهاي هفتگانه ICDL

2 - رياضي و آمار مقدماتي

3 - زبان و ادبيات فارسي

4 - معارف اسلامي

5 - زبان انگليسي عمومي

6 - اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي

7 - هوش و توانمنديهاي عمومي

و دروس تخصصی شامل

تربیت کودک

روانشناسی عمومی

روانشناسی رشد کودك

روانشناسی تربیتی

اصول مفاهیم و برنامه ریزي آموزش و پرورش پیش از دبستان

بهداشت فردي و عمومی

ایمنی و کمک هاي اولیه

24 Nov 2020